Tag Archives: mùa thu

Để gió mang mùa thu đi

Nhắm mắt lại đi em
Để lắng nghe tiếng gió
Nhắm mắt lại đi em
Mùa thu đã hết giờ

Nhắm mắt lại mà mơ
Về lá vàng lá đỏ
Nhắm mắt lại mà chờ
Gió không xào xạc nữa

Thu đi
em đừng giữ
Lá bay
em đừng buồn
Nắng tắt
em đừng khóc

Để gió mang mùa thu đi

Hà Nội, cuối thu 2016

Advertisements